Gusums Historia

 

Här fanns tidigare Gusums Bruks museum. De finns nu på http://www.gusumsbruksmuseum.se/

Gusums Bruk

Gusum är en tätort i Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. Gusum var tidigare säte för Gusums bruk, med en omfattande tillverkning av blixtlås och mässingsattiraljer. - Wikipedia

Gusums bruk startade 1653 och var igång fram till 1988. Som bruk har det fått vara med om stora förändringar i samhället. Elens intåg i landet, med elektriker i Skövde och andra städer som resultat, två världskrig och även en stor ekonomisk boom under 80-talet. 

Idag kan man få ta del av brukets historia tack vare det museum som finns i Gusum. Detta museum drivs av en stiftelse – Stiftelsen Gusums Bruksmuseum – som har tre stiftelsebildare. Dessa är Valdemarsviks kommun, IF Metall Norra Östergötland samt familjen Torstensson, vilken var de sista ägarna av bruket.

Varierad tillverkning på bruket

Gusums bruk har genom åren haft en mängd olika produkter som de tillverkat. Det är allt från kanoner till knappnålar och blixtlås. Det hela började 1653. Det var då vallonen Henrik de Try och hans svåger Hubert de Besche köpte skattegården Gusum av löjtnanten Sven Thorsson. De anlade ett järnbruk med masugn, för att gjuta kanoner. Två år efter det så grundar de Try även  Överums och Ankarsrums Bruk.

År 1661 så upprättar man även ett mässingsbruk med trådhytta. Man tillverkar i huvudsak mässingstråd, samt en del föremål av hamrad mässing. Ett av de föremål som tillverkades här var dopfunten i Ringarums kyrka.

Järnbruket upphör 1666 och 1669 så avlider de Try. Hans änka tar över ledningen. När hon avled 1686 så följde en tid med ekonomiska problem samt en mängd olia delägare och andra intressenter. 

1707 startas ett knappmanufakturi med tillverkning av knappar, spännen och andra småartiklar i mässing och 1710 går Georg Spalding in som delägare. Hans syster är gift med Magnus Westerberg som 1713 går in som delägare. Spalding avlider 1721 och Westerberg 1723. Det är nu deras änkor som tar över ledningen då barnen är minderåriga. 1742 startar man knappnålsfabrik. Samtidigt råder det oenigheter mellan de båda ägarfamiljerna. 

Den mest kända produkten

1931 börjar man tillverka den mest kända produkten för Gusum och det är blixlåset. Men innan det sker det en hel del. Under 1752 startar familjen Westerberg en knivfabrik, men tillverkningen upphör 1767. Under 1810 startas ett väveri för järn- och mässingsduk och 1812 står familjen Westerberg som ensamägare till bruket.

Under 1800-talet både startar och läggs ett järnbruk ner och 1875 blir Gusums Bruk aktiebolaget ”Gusums Bruks & Fabriks Aktiebolag”.

Även under 1900-talet så tillverkar man en mängd olika saker så som viratillverkning,  ljuskronor, ljusstakar, lampetter med mera. Men även mycket läggs ner och man slutar tillverka. 

Gusums bruk var första företaget i Sverige att tillverka blixlås, som de som tidigare nämnt startade med 1931. Från 1950 fram till 1988 så flyttas en del tillverkningar och det läggs ner och säljs delar av företaget. 

Den 15/4 går Gusums Bruk AB i konkurs och tillverkningen av blixlåsen fortsatte i ny regi till nedläggningen 1994.

Viratillverkningen levde kvar i andra företag till våren 2010.

Nu förs traditionen i Gusum vidare via Nordic Brass Gusum AB som framställer mässing.